Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

zachlystujsie
Bywam nieznośna. Nigdy pierwsza nie wyciągam ręki do zgody. Widzę w sobie winę, ale potrafię przyznać się do tego dopiero post factum, kiedy już zostanę przeproszona za moje własne złe zachowanie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Przeżywam zwykle wszystko w skrytości ducha, chowam w sobie emocje.

April 08 2017

zachlystujsie
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
6235 49c1 500
Reposted fromejuggs ejuggs viakakus kakus
zachlystujsie
zachlystujsie
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viatouchthesky touchthesky

March 31 2017

zachlystujsie
1276 9c86
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viazEveR zEveR
zachlystujsie
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viameovv meovv
zachlystujsie
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viameovv meovv
zachlystujsie
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialaj laj
zachlystujsie
6158 87ef
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialaj laj
zachlystujsie
1232 b8cb
Reposted fromscorpix scorpix viaClary Clary
0823 6fd7
Reposted fromshitsuri shitsuri viakatjie katjie
zachlystujsie
8203 ad74 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viakatjie katjie
zachlystujsie
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viala-lu la-lu
zachlystujsie
3859 45a1
Reposted fromPoranny Poranny viazEveR zEveR
zachlystujsie
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

March 30 2017

zachlystujsie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl