Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

zachlystujsie
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain vianiskowo niskowo
3376 d877
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
3022 b2d8 500

M. Hłasko

zachlystujsie
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

September 18 2017

zachlystujsie
zachlystujsie
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
1195 0756
zachlystujsie
4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
7110 5a68 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viakakus kakus
5329 48bc 500

Quite the present

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakakus kakus
4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn viakakus kakus

August 18 2017

zachlystujsie
5307 88c8 500
Reposted fromverronique verronique viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking

September 18 2017

zachlystujsie
1195 0756
zachlystujsie
4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio viakeeplooking keeplooking
zachlystujsie
7110 5a68 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viakakus kakus
5329 48bc 500

Quite the present

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakakus kakus
4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn viakakus kakus

August 18 2017

zachlystujsie
5307 88c8 500
Reposted fromverronique verronique viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl