Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

zachlystujsie
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
2777 92ab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
4314 2743 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 02 2019

zachlystujsie
9985 1c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
1073 bba4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
6283 d601 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
8432 5ebd 500
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
zachlystujsie
2501 78d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 27 2019

zachlystujsie
8500 2e4f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
9981 f248 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
9980 a380 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 26 2019

zachlystujsie
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajoannem joannem

September 25 2019

zachlystujsie
8551 0e51 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viatouchthesky touchthesky
zachlystujsie
8548 4fee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 16 2019

zachlystujsie
9768 ce34 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
0455 c2f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
zachlystujsie
0456 8137 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...